.
Slopad straffrabatt för unga myndiga. SOU 2018:85
 • Socialrätt
 • Straffrätt

Slopad straffrabatt för unga myndiga. SOU 2018:85

Betänkande från Ungdomsreduktionsutredningen (Ju 2017:15)

22000

220 kr (exkl. moms)

Slopad straffrabatt för unga myndiga. SOU 2018:85

Slopad straffrabatt för unga myndiga. SOU 2018:85

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 390
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824881-2
 • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

I fråga om straffmätning har uppdraget varit att:
 • överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid straffmätningen,
 • analysera konsekvenserna av en sådan ordning för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år och mot den bakgrunden överväga olika modeller för hur straffmätningen för lagöverträdare i åldersgruppen 15–17 år skulle kunna ske samt bedöma behovet av följdändringar, och
 • lämna de författningsförslag som behövs.

I fråga om påföljdsval har vårt uppdrag varit att:
 • överväga och föreslå hur en ordning bör utformas som innebär att lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga lagöverträdare vid påföljdsvalet och i processuellt hänseende, och
 • lämna de författningsförslag som behövs.


Särskild utredare: Petra Lundh

Köp ditt eget exemplar av utredningen och ta del av analyser och förslag!