Skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, föreskrifter
Skatteverket

Skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, föreskrifter

3700

37 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: