Skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, föreskrifter
Skatteverket

Skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, föreskrifter

3800

38 kr

Ändrad genom SKVFS 2006:10, SKVFS 2007:14 och SKVFS 2008:10 och SKVFS 2009:23.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: