Skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, föreskrifter
Riksskatteverket

Skyldighet att lämna kontrolluppgift enligt 12 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, föreskrifter

2100

21 kr

I kraft 1 april 2002.

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: