Skyddsombudsrätt
Norstedts Juridik

Skyddsombudsrätt

Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn

40000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

400 kr

Författare:
Maria Steinberg
 • – Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombudenatt påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?
 • – Vilka samverkar ombuden med?
 • – Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • – Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?
Dessa och många andra frågor behandlas i boken, som lättillgängligtbeskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val ochrättsskydd.Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Dentar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabiliteringsamt arbetsmiljöbrott.Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhetges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften Organisatorisk ochsocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olikadomstolar och från Arbetsmiljöverket.Boken vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studentersom läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdaresamt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 330
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 978-913911526-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Maria Steinberg
 • – Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombudenatt påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?
 • – Vilka samverkar ombuden med?
 • – Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • – Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?
Dessa och många andra frågor behandlas i verket, som lättillgängligtbeskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val ochrättsskydd.Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Dentar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabiliteringsamt arbetsmiljöbrott.Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhetges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften Organisatorisk ochsocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olikadomstolar och från Arbetsmiljöverket.Verket vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studentersom läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdaresamt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.
Målgrupp
Human Resources, Juridiska
Digital upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Publicerad: 2018-01-01
 • Version: 5
 • ISBN: 978-913911526-7