Skyddsombudsrätt
Norstedts Juridik

Skyddsombudsrätt

Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn

40000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

400 kr (exkl. moms)

Författare:
Maria Steinberg

 • – Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombuden
  att påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?

 • – Vilka samverkar ombuden med?

 • – Vilket ansvar har arbetsgivaren?

 • – Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?


Dessa och många andra frågor behandlas i boken, som lättillgängligt
beskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val och
rättsskydd.

Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Den
tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering
samt arbetsmiljöbrott.

Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhet
ges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften
Organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olika
domstolar och från Arbetsmiljöverket.

Boken vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studenter
som läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdare
samt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Omfång: 330
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 978-913911526-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Maria Steinberg

 • – Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombuden
  att påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?

 • – Vilka samverkar ombuden med?

 • – Vilket ansvar har arbetsgivaren?

 • – Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?


Dessa och många andra frågor behandlas i verket, som lättillgängligt
beskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val och
rättsskydd.

Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Den
tar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabilitering
samt arbetsmiljöbrott.

Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhet
ges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften
Organisatorisk och
social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olika
domstolar och från Arbetsmiljöverket.

Verket vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studenter
som läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdare
samt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.
Målgrupp
Juridiska, Human Resources
Digital upplaga:
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Ämnesområde: Arbetsrätt och arbetsmiljö
 • Publicerad: 2018-01-01
 • Version: 5
 • ISBN: 978-913911526-7