.
Skyddsombudsrätt
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Arbetsrätt

Skyddsombudsrätt

Maria Steinberg

Skydds- och arbetsmiljöombud - samverkan, ansvar och tillsyn

48600

486 kr (exkl. moms)

Skyddsombudsrätt

Skyddsombudsrätt

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 330
 • Utgiven: 2018
 • ISBN: 9789139115267
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv
 • Taggar: Arbetsrätt
 • Författare: Maria Steinberg

Om boken

 • – Vilka rättsliga möjligheter har skyddsombuden/arbetsmiljöombudenatt påverka arbetsmiljön och ta upp frågor om t.ex. stress, arbetsmängd och arbetstid samt kränkningar?
 • – Vilka samverkar ombuden med?
 • – Vilket ansvar har arbetsgivaren?
 • – Vilka uppgifter har Arbetsmiljöverket?
Dessa och många andra frågor behandlas i boken, som lättillgängligtbeskriver olika slag av skyddsombud, deras befogenheter, val ochrättsskydd.
Skyddsombudsrätt ger också en översikt över arbetsmiljörätten. Dentar upp frågor om företagshälsovård, arbetsskador och rehabiliteringsamt arbetsmiljöbrott.
Systematiskt arbetsmiljöarbete behandlas, särskild uppmärksamhetges till psykosociala frågor med stöd av föreskriften
Organisatorisk ochsocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Nästan 100 fall redovisas från olikadomstolar och från Arbetsmiljöverket.
Boken vänder sig till skyddsombud (arbetsmiljöombud), till studentersom läser arbetsmiljörätt och till fackliga- och arbetsgivarföreträdaresamt till personal inom företagshälsovård och tillsynspersonal.