Skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; föreskrifter och allmänna råd

8300

83 kr

Ändrad genom SJÖFS 2006:39 och SJÖFS 2008:66.Genom SJÖFS 2005:25 upphävs Sjöfartsverkets kungörelse (1979:A9).

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: