Skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; föreskrifter och allmänna råd

8300

83 kr (exkl. moms)

Ändrad genom SJÖFS 2006:39 och SJÖFS 2008:66.

Genom SJÖFS 2005:25 upphävs Sjöfartsverkets kungörelse (1979:A9).
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Sjöfartsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 58
  • Utgiven: 2005
  • Serie: SJÖFS 2005:25
  • ISBN/Best.nr: 26705-25
  • Ämnen: Arbetsliv, Trafik & Transporter