Skyddet för arbetstagares personliga integritet
  • Arbetsrätt och arbetsliv

Skyddet för arbetstagares personliga integritet

0
Skyddet för arbetstagares personliga integritet
Läs titlen med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
Digital utgåva:

Om boken

Sverige saknar en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste därför ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor.

Kursen behandlar utförligt Arbetsdomstolens praxis om arbetsgivares rätt att vidta kontrollåtgärder samt dataskyddsförordningen (GDPR) och Europakonventionen i de delar som är relevanta för arbetstagares integritetsskydd. Vidare berör kursen mer översiktligt det skydd som följer av brottsbalken, regeringsformen och lagen om offentlig anställning. Syftet med kursen är att ge en helhetsbild av skyddet för arbetstagares personliga integritet samt en djupare förståelse för hur de principer som följer av Arbetsdomstolens praxis och dataskyddsförordningen ska tillämpas.