.
Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Skyddet för arbetstagares personliga integritet

Erik Grahn, Susanna Kjällström
0
Skyddet för arbetstagares personliga integritet
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Sverige saknar en samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste därför ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor.

Kursen behandlar utförligt Arbetsdomstolens praxis om arbetsgivares rätt att vidta kontrollåtgärder samt dataskyddsförordningen (GDPR) och Europakonventionen i de delar som är relevanta för arbetstagares integritetsskydd. Vidare berör kursen mer översiktligt det skydd som följer av brottsbalken, regeringsformen och lagen om offentlig anställning. Syftet med kursen är att ge en helhetsbild av skyddet för arbetstagares personliga integritet samt en djupare förståelse för hur de principer som följer av Arbetsdomstolens praxis och dataskyddsförordningen ska tillämpas.