.
Skydda lagom. ESO-rapport 2018:4
  • Ekonomi
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Skydda lagom. ESO-rapport 2018:4

En ESO-rapport om miljömålet Levande skogar (Fi 2007:03)

18000

180 kr (exkl. moms)

Skydda lagom. ESO-rapport 2018:4

Skydda lagom. ESO-rapport 2018:4

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 160
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824847-8
  • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål, varav ett är ”Levande skogar”. Miljömålet innebär att skogens produktionsvärde ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Trots många statliga, privata och ideella insatser är de flesta bedömare överens om att miljömålet inte kommer kunna nås till 2020.

Genom att jämföra kostnaderna för olika handlingsalternativ och även ta hänsyn till skogens klimatnytta ger författaren, Magnus Nilsson, förslag på hur miljömålet kan uppnås till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Eftersom kostnaden varierar avsevärt beroende på skyddsstrategi är det viktigt att skogsägare ges incitament till att miljöanpassa verksamheten på de arealer som faktiskt brukas samt kompenseras för den naturvård de utför.
Magnus Nilsson är miljökonsult, specialiserad på naturvård, transportfrågor och europeisk klimatpolitik.

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.