Skydd mot internationella hot mot människors hälsa; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:8
Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten

Skydd mot internationella hot mot människors hälsa; Folkhälsomyndighetens föreskrifter. HSLF-FS 2015:8

Författningar inom Folkhälsomyndighetens ansvarsområde.

7000

70 kr (exkl. moms)

Tryckt upplaga: