Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention. SOU 2015:74
Justitiedepartementet

Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention. SOU 2015:74

44700

447 kr

Ett av syftena med 2000 års Haagkonvention är att förbättra skyddet för vuxna som på grund av nedsatt eller bristande personlig förmåga inte kan ta tillvara sina intressen i internationella situationer.Utredningen föreslår att Sverige ska tillträda 2000 års Haagkonvention genom att regeringen, efter riksdagens godkännande av konventionen, ratificerar den. Konventionen ska införlivas med svensk rätt genom inkorporering, vilket innebär att konventionens bestämmelser kommer att gälla som lag i Sverige.Socialstyrelsen föreslås som ansvarig centralmyndighet.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: