Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, ändrade föreskrifter
  • Energi & Miljö
  • Lantbruk & Livsmedel

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, ändrade föreskrifter

2000

20 kr (exkl. moms)

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, ändrade föreskrifter

Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, ändrade föreskrifter

  • Utgivare: Naturvårdsverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 2001
  • Serie: NFS 2001:05
  • ISBN/Best.nr: 15801-05
  • Ämnen: Energi & Miljö, Lantbruk & Livsmedel

Om publikationen

Ändr. 15 §. Jfr EG:s direktiv 86/278/EEG och 91/692/EEG.

Prenumerera på NFS