.
Skuldsaneringslagarna
  • Insolvensrätt

Skuldsaneringslagarna

Mikael Mellqvist

En kommentar

Planerad utgivning under juni 2024.
126400

1.264 kr (exkl. moms)

Skuldsaneringslagarna

Skuldsaneringslagarna

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

De nya skuldsaneringslagarna trädde i kraft den 1 november 2015, och resultatet av de nya lagarna är en kraftig ökning av antalet ansökningar till Kronofogden. Den tredje upplagan av Skuldsaneringslagen behandlar skuldsaneringslagen från 2015, samt har uppdaterats med den praxis som nu har tillkommit inom området.