Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord; ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord; ändrade föreskrifter och allmänna råd

8500

85 kr (exkl. moms)

Ändring av

SJÖFS 2006:1

Tryckt upplaga: