Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, ändrade föreskrifter och allmänna råd

5500

55 kr

Ändring av SJÖFS 2006:1.

Prenumerera på SJÖFS
Produktdetaljer: