Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, ändrade föreskrifter och allmänna råd
Sjöfartsverket

Skrovkonstruktion, stabilitet och fribord, ändrade föreskrifter och allmänna råd

5500

55 kr (exkl. moms)

Ändring av SJÖFS 2006:1.
Tryckt upplaga: