Skrovkonstruktion, stabilitet och firbord; ändrade föreskrifter
Sjöfartsverket

Skrovkonstruktion, stabilitet och firbord; ändrade föreskrifter

6000

60 kr

Ändring av SJÖFS 2006:1.

Produktdetaljer: