Skriftlig redogörelse för brandskyddet, föreskrifter
Räddningsverket

Skriftlig redogörelse för brandskyddet, föreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

Innehåller bilaga med specifikation av de byggnadstyper som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse av brandskyddet.
Tryckt upplaga: