Skolverkets lägesbedömning 2013
Skolverket

Skolverkets lägesbedömning 2013

10000

100 kr

Alla skolor måste utvecklas till bra skolor. Tillgången till kompetenta lärare behöver säkras. Skolor och huvudmän behöver långsiktighet. Dessa tre övergripande utvecklingsområden lyfter Skolverket fram.I Skolverkets lägesbedömning 2013 redovisar Skolverket sin samlade bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning.Rapporten innehåller även en kort redogörelse för trender och tendenser samt fördjupade redovisningar och resonemang i tre tematiska kapitel; Eleverna, Professionen och Yrkesutbildningen.
Produktdetaljer: