Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 1 - beskrivande data
Skolverket

Skolverkets lägesbedömning 2011. Del 1 - beskrivande data

7000

70 kr

Rapporten kan beskrivas som Skolverkets "statistiska årsbok". Den beskriver organisationen, kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olikahuvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med tidigare år.
Produktdetaljer: