.
Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2024
  • Skola och utbildning
  • Utbildning

Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2024

185000

1.850 kr (exkl. moms)

Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2024

Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2024

  • Utgivare: Skolverket
  • Serie: SKOLFS 2024
  • ISBN/Best.nr: C50766
  • Ämnen: Skola och utbildning
  • Taggar: Utbildning

Om publikationen

Prenumerera på tryckta SKOLFS - direkt från källan!

Innehåller dels sådana förordningar som enligt regeringens beslut ska kungöras i SKOLFS, dels Skolverkets egna föreskrifter och allmänna råd i anslutning till skollagstiftningen samt föreskrifter från Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I SKOLFS publiceras bl.a. läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för olika skolformer.