Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2019
Skolverket

Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2019

138400

1,384 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKOLFS direkt från källan!

Innehåller dels sådana förordningar som enligt regeringens beslut ska kungöras i SKOLFS, dels Skolverkets egna föreskrifter och allmänna råd i anslutning till skollagstiftningen samt föreskrifter från Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.I SKOLFS publiceras bl.a. läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för olika skolformer.