Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2020
Skolverket

Skolverkets författningssamling - SKOLFS. Prenumeration 2020

145300

1,453 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKOLFS direkt från källan!

Innehåller dels sådana förordningar som enligt regeringens beslut ska kungöras i SKOLFS, dels Skolverkets egna föreskrifter och allmänna råd i anslutning till skollagstiftningen samt föreskrifter från Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I SKOLFS publiceras bl.a. läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för olika skolformer.

Tryckt upplaga: