.
Skolundersökningen om brott. Brå rapport 2016:21

Skolundersökningen om brott. Brå rapport 2016:21

Om utsatthet och delaktighet i brott

19300

193 kr (exkl. moms)

Skolundersökningen om brott. Brå rapport 2016:21

Skolundersökningen om brott. Brå rapport 2016:21

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Rapporten beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.

Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Det är välkänt att många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks och polisanmäls, och att många ungdomar utsätts för brott som aldrig polisanmäls.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.