.
Skolundersökningen om brott 2017. Brå rapport 2018:15
  • Socialrätt
  • Straffrätt
  • Skola och utbildning

Skolundersökningen om brott 2017. Brå rapport 2018:15

Om utsatthet och otrygghet.

19900

199 kr (exkl. moms)

Skolundersökningen om brott 2017. Brå rapport 2018:15

Skolundersökningen om brott 2017. Brå rapport 2018:15

  • Utgivare: Brottsförebyggande rådet, Brå
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 88
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-918859905-6
  • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.. Sverige utgör ett av få europeiska länder som har möjlighet att beskriva detta på annat sätt än enbart genom kriminalstatistik.

Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Det är välkänt att många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks och polisanmäls, och att många ungdomar utsätts för brott som aldrig polisanmäls.

Rapporten vänder sig till anställda inom rättsväsendet och socialtjänsten, samt till andra personer som intresserar sig för ungdomsfrågor.