Skolledarpraktikan, uppdatering juni 2020
Norstedts Juridik

Skolledarpraktikan, uppdatering juni 2020

395200

3,952 kr (exkl. moms)

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I den här lösbladspärmen diskuteras uppdraget för förskolechefen och rektorn utifrån ett antal perspektiv. I syfte att öka förståelsen för dagens ledaruppdrag ges inledningsvis en kort historisk tillbakablick. Därefter diskuteras bl.a. ledaren som myndighetsutövare, vad skolans kultur kan medföra och hur mål och resultatstyrning och administrativa rutiner kan inverka på verksamheten. I boken visas också konkreta exempel på hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan utformas. Avslutningsvis ges några utblickar som kan komma att få betydelse för framtidens förskola och skola.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Lösblad
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 542
  • ISBN: SKOL2001
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.