.
Skolledarpraktikan 2023/24
  • Skola och utbildning
  • Övrigt
  • Utbildning
  • Verksamhetsstyrning

Skolledarpraktikan 2023/24

Mikael Hellstadius, Lars Clevesköld, Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Vad varje rektor måste veta om skolans regler och hur de hanteras till vardags

122300

1.223 kr (exkl. moms)

Skolledarpraktikan 2023/24

Skolledarpraktikan 2023/24

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Rektorn är en central befattningshavare i skolan med omfattande ansvar och befogenheter. Skolan är också i centrum av samhällsdebatten på ett sätt som gör att rektorn är mottagare av styrsignaler och synpunkter från ett stort antal aktörer. Detta innebär att en rektor såväl behöver ha kunskaper om ett stort antal olika regelverk som förmåga att tillämpa dem i praktiska situationer.

I Skolledarpraktikan behandlas ett antal områden där det är viktigt för en rektor att känna till regelverket och kunna tillämpa det. Boken har ett professionsnära anslag och samtliga kapitel innehåller såväl en genomgång av relevanta regler samt praktiska exempel på hur de ska tillämpas.

Som exempel på områden som behandlas kan nämnas

- elever i behov av särskilt stöd

- mottagande av elever

- handläggning

- offentlighet och sekretess

- arbetsrätt

- arbetsmiljö

- elevers integritet - ordning och disciplin

- ansvar vid våld, skadegörelse och stöld.

Skolledarpraktikan revideras en gång per år och publiceras både som tryckt bok och digitalt i JUNO. Denna bok ersätter den tidigare lösbladspärmen.

Mikael Hellstadius är jurist specialiserad på skoljuridik och adjunkt i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Han har tidigare arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet och var där bl.a. projektledare för arbetet med att ta fram nuvarande skollag. Han har även varit sekreterare och expert i ett stort antal olika utredningar på skolans område samt har också varit särskild utredare åt utbildningsministern. Mikael undervisar på de statliga rektorsutbildningarna vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

Lars Clevesköld har varit byråchef hos JO och då varit inriktad på områdena skola och socialtjänst. Han har därefter tjänstgjort som hovrättsråd vid hovrätten över Skåne och Blekinge. Han har också gett ut ett antal böcker och lagkommentarer, främst på Norstedts Juridik.

Tor Nitzelius var tidigare förbundsjurist vid dåvarande Lärarförbundet. Han har medverkat som författare till böcker om arbetsmiljö, t.ex. Skolans arbetsmiljö och Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorg.

Göran Söderlöf är tidigare arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Regioner, numera författare och ordinarie ledamot i Arbetsdomstolen.