.
Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar

Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar

Vad varje rektor måste veta om skolans regler och hur de hanteras till vardags

0
Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Skolledarpraktikan är en handledning för olika typer av vardagssituationer som uppkommer i skolan. Du får praktisk vägledning, råd och anvisningar, översikter och exempel inom följande områden:

- Styrsystemet
- Elevers och föräldrars inflytande
- Handläggning
- Offentlighet och sekretess
- Verksamhets- och resursplanering
- Arbetsrätt
- Arbetsmiljö
- Våld, skadegörelse och stöld
- Elevintegritet. Ordning och disciplin
- Förskola, skolbarnsomsorg, skola
- Mottagande i grundskolan
- Elever i behov av särskilt stöd
- Mottagande i gymnasiet/komvux
- Skolskjuts, skolresor
- Betyg och andra omdömen
- Internationalisering
- Uppdragsutbildning

Materialet uppdateras och aktualiseras ett par gånger om året. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.