Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar
Wolters Kluwer

Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar

169500

1,695 kr

Skolledarpraktikan är en pärm med handledning för olika typer av vardagssituationer som uppkommer i skolan. Du får praktisk vägledning, råd och anvisningar, översikter och exempel inom följande områden:- Styrsystemet - Elevers och föräldrars inflytande- Handläggning- Offentlighet och sekretess- Verksamhets- och resursplanering- Arbetsrätt- Arbetsmiljö- Våld, skadegörelse och stöld- Elevintegritet. Ordning och disciplin- Förskola, skolbarnsomsorg, skola- Mottagande i grundskolan- Elever i behov av särskilt stöd- Mottagande i gymnasiet/komvux- Skolskjuts, skolresor- Betyg och andra omdömen- Internationalisering- UppdragsutbildningPärmen uppdateras två gånger per år, genom att de häften som har aktualiserats byts ut. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.Skolledarpraktikan finns även som en del av Zeteo

Praktikan är en pärm som uppdateras minst 2 ggr/år. Vid uppdatering byts hela häften ut.

Angivet pris avser den senast uppdaterade grundpärmen.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Pärm med lösblad
  • Omfång: 440
  • ISBN: 978-913910110-9