Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar
Norstedts Juridik

Skolledarpraktika inkl. stående order på uppdateringar

Vad varje rektor måste veta om skolans regler och hur de hanteras till vardags

179800

1,798 kr (exkl. moms)

Skolledarpraktikan är en pärm med handledning för olika typer av vardagssituationer som uppkommer i skolan. Du får praktisk vägledning, råd och anvisningar, översikter och exempel inom följande områden:

- Styrsystemet
- Elevers och föräldrars inflytande
- Handläggning
- Offentlighet och sekretess
- Verksamhets- och resursplanering
- Arbetsrätt
- Arbetsmiljö
- Våld, skadegörelse och stöld
- Elevintegritet. Ordning och disciplin
- Förskola, skolbarnsomsorg, skola
- Mottagande i grundskolan
- Elever i behov av särskilt stöd
- Mottagande i gymnasiet/komvux
- Skolskjuts, skolresor
- Betyg och andra omdömen
- Internationalisering
- Uppdragsutbildning

Pärmen uppdateras två gånger per år, genom att de häften som har aktualiserats byts ut. Texterna förnyas i takt med att regler och avtal förändras och det tillkommer praxis på området.Skolledarpraktikan finns även som en del av Zeteo

Praktikan är en pärm som uppdateras minst 2 ggr/år. Vid uppdatering byts hela häften ut.

Angivet pris avser den senast uppdaterade grundpärmen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Pärm med lösblad
  • Upplaga: 1
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913910110-9
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.