Skolkostnadsutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Skolkostnadsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Produktdetaljer: