Skolkostnadsutredningen, tilläggsdirektiv
Utbildningsdepartementet

Skolkostnadsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utvidgning av och förlängd tid för utredningsuppdraget.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 3
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:117
  • ISBN/Best.nr: 68715-117
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning, Utbildning & Forskning