SKOLFS 2019:29, ändrade föreskrifter (SKOLFS 2018:207) och upphävande av föreskrifter (SKOLFS 2001:19)
Skolverket

SKOLFS 2019:29, ändrade föreskrifter (SKOLFS 2018:207) och upphävande av föreskrifter (SKOLFS 2001:19)

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2018:207 och upphävande av SKOFS 2001:19.
Prenumerera på SKOLFS - se längre ned.