SKOLFS 2018:2-3 föreskrifter om ändring av författning (SKOLFS 2016:1) och föreskrifter om ansökan av statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
Skolverket

SKOLFS 2018:2-3 föreskrifter om ändring av författning (SKOLFS 2016:1) och föreskrifter om ansökan av statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

7000

70 kr

Ändring av SKOLFS 2016:1 m.m.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: