SKOLFS 2018:1, föreskrifter om ändring av författning (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå
Skolverket

SKOLFS 2018:1, föreskrifter om ändring av författning (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2012:19.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.