SKOLFS 2017:78-79, föreskrifter om ändring av författning (SKOLFS 2011:142) och ändring av (SKOLFS 2017:36)
Skolverket

SKOLFS 2017:78-79, föreskrifter om ändring av författning (SKOLFS 2011:142) och ändring av (SKOLFS 2017:36)

7000

70 kr

Ändring av SKOLFS 2011:142, om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet mm. Samt ändring av SKOLFS 2017:36, om ämnesplan för ämnet yrkesteknik - flyg.
Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: