Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling
  • Utbildning & Forskning

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

2800

28 kr (exkl. moms)

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

  • Utgivare: Skolverket
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 2
  • Utgiven: 1999
  • Serie: SKOLFS 1999:11
  • ISBN/Best.nr: 83399-09-11
  • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om boken

Ingår i häfte SKOLFS 1999:9-11. 10 sidor.

Prenumerera på SKOLFS och på Fritzes FS, Utbildning, Forskning & Kultur