.
Skolans arbetsmiljö
 • Skola och utbildning

Skolans arbetsmiljö

Praktiska typfall

44100

441 kr (exkl. moms)

Skolans arbetsmiljö

Skolans arbetsmiljö

 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 260
 • Utgiven: 2020
 • ISBN: 9789139117346
 • Ämnen: Skola och utbildning
 • Taggar:
 • Författare: Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Om boken

Boken, som är femte upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall är till stor del uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation och central facklig organisation. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån läsarens aktuella problem, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:

 • Yttrandefrihet för lärare

 • Straffansvar för arbetsmiljöbrott

 • Skol-OSA

 • Konflikt skolledning–lärare

 • Skyldighet att anmäla olycksfall

 • Lagkollision AML–skollagen

 • Mobbning av elev

 • Samarbetsproblem

 • Riskbedömning vid utökad undervisningstid

 • 6:6 a-framställan och skyddsombudsstopp

 • Distansundervisning p.g.a. covid 19-pandemin

 • Hög arbetsbelastning för rektorer

 • Misshandel av lärare och nödvärnsrätt

  Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.