Skolans arbetsmiljö
Norstedts Juridik

Skolans arbetsmiljö

Praktiska typfall

41400

414 kr (exkl. moms)

Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation. Typfallen, varav flera är nya eller omarbetade, behandlar och föreslår lösning på:– Konflikt skolledning–lärare – Skyldighet att anmäla olycksfall– Buller – Straffansvar för arbetsmiljöbrott– Lagkollision AML–skollagen – Mobbning av elev– Samarbetsproblem – Riskbedömning– Skyddsombudsstopp – Arbetsmiljöinspektion– Hög arbetsbelastning för rektorer – Lärares ofredande av elever– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Misshandel av lärare – lärares rätt att ingripaBoken presenterar också de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklista för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 3
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 9789139112211
  • Ämnen: Arbetsliv, Utbildning & Forskning