.
Skolans arbetsmiljö
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Skola och utbildning
  • Offentlig rätt
  • Arbetsrätt
  • Utbildning
  • Offentlig förvaltning

Skolans arbetsmiljö

Tor Nitzelius, Göran Söderlöf

Praktiska typfall

Planerad utgivning under februari 2024.
0
Skolans arbetsmiljö
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation. Typfallen, varav flera är nya eller omarbetade, behandlar och föreslår lösning på:– Konflikt skolledning–lärare – Skyldighet att anmäla olycksfall– Buller – Straffansvar för arbetsmiljöbrott– Lagkollision AML–skollagen – Mobbning av elev– Samarbetsproblem – Riskbedömning– Skyddsombudsstopp – Arbetsmiljöinspektion– Hög arbetsbelastning för rektorer – Lärares ofredande av elever– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Misshandel av lärare – lärares rätt att ingripa