Under perioden 15-17/11 kommer vi att genomföra systemarbete i vår webshop. Detta kan medföra vissa störningar.
Skolans arbetsmiljö
Norstedts Juridik

Skolans arbetsmiljö

41400

414 kr (exkl. moms)

Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?

Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation. Typfallen, varav flera är nya eller omarbetade, behandlar och föreslår lösning på:

– Konflikt skolledning–lärare – Skyldighet att anmäla olycksfall
– Buller – Straffansvar för arbetsmiljöbrott
– Lagkollision AML–skollagen – Mobbning av elev
– Samarbetsproblem – Riskbedömning
– Skyddsombudsstopp – Arbetsmiljöinspektion
– Hög arbetsbelastning för rektorer – Lärares ofredande av elever
– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Misshandel av lärare – lärares rätt att ingripa

Boken presenterar också de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklista för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.