Skolans arbetsmiljö
Norstedts Juridik

Skolans arbetsmiljö

Praktiska typfall

41400
Tryckt upplaga
Digital upplaga

414 kr (exkl. moms)

Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?

Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation. Typfallen, varav flera är nya eller omarbetade, behandlar och föreslår lösning på:

– Konflikt skolledning–lärare – Skyldighet att anmäla olycksfall
– Buller – Straffansvar för arbetsmiljöbrott
– Lagkollision AML–skollagen – Mobbning av elev
– Samarbetsproblem – Riskbedömning
– Skyddsombudsstopp – Arbetsmiljöinspektion
– Hög arbetsbelastning för rektorer – Lärares ofredande av elever
– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Misshandel av lärare – lärares rätt att ingripa

Boken presenterar också de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklista för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 200
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913911221-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Finns det yttrandefrihet inom skolan? Vilka begränsningar finns i bruket av sociala medier? När och hur ska arbetsgivaren göra en riskbedömning? Hur går det till när Arbetsmiljöverket gör en inspektion?

Dessa och många andra frågor besvaras i Skolans arbetsmiljö – praktiska typfall, som till stor del är uppbyggd på konkreta exempel som författarna kommit i kontakt med i sina roller som arbetsrättsjurister på central arbetsgivarorganisation respektive facklig organisation. Typfallen, varav flera är nya eller omarbetade, behandlar och föreslår lösning på:

– Konflikt skolledning–lärare – Skyldighet att anmäla olycksfall
– Buller – Straffansvar för arbetsmiljöbrott
– Lagkollision AML–skollagen – Mobbning av elev
– Samarbetsproblem – Riskbedömning
– Skyddsombudsstopp – Arbetsmiljöinspektion
– Hög arbetsbelastning för rektorer – Lärares ofredande av elever
– Fördelning av arbetsmiljöuppgifter – Misshandel av lärare – lärares rätt att ingripa

Boken presenterar också de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklista för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.
Digital upplaga: