Skolan och medborgarskapandet
Skolverket

Skolan och medborgarskapandet

6500

65 kr

Belyser skolans arbete med värdegrundsfrågor, undervisning i politik och samhälle samt betydelsen av klassrumsklimat och relationen mellan elever och lärare när det gäller att rusta eleverna för deras roll som vuxna medborgare i en demokrati.
Produktdetaljer: