.
Skogsbränderna sommaren 2018. SOU 2019:7
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Skogsbränderna sommaren 2018. SOU 2019:7

Betänkande från 2018 års skogsbrandsutredning (Ju 2018:07)

22500

225 kr (exkl. moms)

Skogsbränderna sommaren 2018. SOU 2019:7

Skogsbränderna sommaren 2018. SOU 2019:7

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 334
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824898-0
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Även om utredningen visar på att insatserna överlag genomfördes på ett bra sätt har det även framkommit brister. Man lämnar flera rekommendationer och förslag till regeringen och andra berörda aktörer. Särskilt pekar utredningen på att Räddningstjänstutredningens förslag från 2018 till lagändringar och andra åtgärder bör genomföras (SOU 2018:54, se längre ned) . Dessutom föreslås att förslagen i SOU 2018:54 kompletteras med följande författningsförslag:
 • ett statligt övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst ska kunna begränsas till en viss räddningsinsats i stället för att som i dag gälla hela räddningstjänstverksamheten i den berörda kommunen eller kommunerna (delvis övertagande).
 • MSB ges en ny uppgift att vid allvarliga olyckor självständigt kunna inrikta och prioritera tillgängliga förstärkningsresurser för räddningstjänst, både nationella och internationella.

Särskild utredare: Jan-Åke Björklund.

Köp utredningen för att ta del av de kompletta förslagen!
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån samt länk till relaterad utredning.