Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten. Prop. 2017/18:26
Justitiedepartementet

Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten. Prop. 2017/18:26

7600

76 kr (exkl. moms)

Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.

Regeringen föreslår att:
  • straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år,
  • minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse itre år till fängelse i fyra år, och
  • straffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till fängelse i tre år.

Tryckt upplaga: