.
Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3

Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3

En intervjustudie

19900

199 kr (exkl. moms)

Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3

Skjutningar i kriminella miljöer. Brå rapport 2019:3

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Det dödliga skjutvapenvåldet i kriminella miljöer har ökat under de senaste åren, vilket föranlett stor medial och kriminalpolitisk uppmärksamhet. Samtidigt behövs ytterligare kunskap för att förstå varför skjutningarna förekommer. Brå har därför genomfört en studie om skjutningar i kriminella miljöer.

Rapporten belyser skjutvapenvåldet utifrån intervjuer med personer som själva varit aktiva i kriminell miljö. Den beskriver hur konflikter uppkommer och eskalerar, samt vad skjutningarna betyder för aktörerna i den kriminella miljön. Rapporten tar också upp mer generella aspekter av de strukturer, relationer och illegala verksamheter som präglar miljön.

Rapportens bidrag till kunskapen om skjutningar består framför allt i att den systematiserar och förmedlar erfarenheter från människor som har betraktat våldet på nära håll. Den vänder sig främst till rättsväsendets aktörer samt till beslutsfattare på nationell och lokal nivå.