Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3
  • Ekonomi
  • Socialrätt

Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3

En ESO-rapport om reformerad inkomstbeskattning

18400

184 kr (exkl. moms)

Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3

Skillnad på marginalen. ESO-rapport 2019:3

Om publikationen

En plattare skatt kan öka drivkrafterna att arbeta. Att sänka marginalskatterna för höginkomsttagare skulle stimulera till mer arbete och samtidigt kunna öka skatteintäkterna. Det framhålls i den nya ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen”.

Under de senaste tjugo åren har regeländringar inom skatteområdet lett till att marginalskatterna har sänkts för låg- och medelinkomsttagare, medan de snarare har höjts för höginkomsttagare. I rapporten undersöks hur beskattningen av arbetsinkomster kan utformas i syfte att minimera de ekonomiska förlusterna. I rapporten presenteras två reformförslag där marginalskatterna för höginkomsttagare sänks och vissa kapitalinkomster höjs i syfte att motverka negativa fördelningseffekter.

Författarna menar att skatteintäkterna sannolikt skulle öka om marginalskatten sänktes för höginkomsttagare. Samtidigt poängterar de att det inte är önskvärt att ha en helt ”platt” skatteskala, dvs. konstant marginalskatt för alla inkomstnivåer. Marginalskatten bör vara lägre för medelinkomsttagare än för höginkomsttagare, men den stora skillnad som finns i dag är inte motiverad. I ljuset av att kapital är betydligt lägre beskattat skapar det också drivkrafter till inkomstomvandling för de som har den möjligheten. Författare av rapporten är Håkan Selin och Spencer Bastani. Beställ dit exemplar redan idag!
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.