Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2009 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;
Skatteverket

Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2009 års förenklade fastighetstaxering av småhusenheter;

6000

60 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: