Skattetillägg och skattebrott
Wolters Kluwer

Skattetillägg och skattebrott

70500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

705 kr (exkl. moms)

Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattebetalare ska medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske.

I denna andra upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift, skattetillägg och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift,befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ.

I boken behandlas också det nya samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, som innebär att åklagare i allmän domstol för talan om såväl skattetillägg som skattebrott.

Handboken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra inom rättsområdet liksom för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 260
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913901580-2

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Sanktionssystemet inom skatterätten syftar till att skattebetalare ska medverka i skatteförfarandet så att en korrekt beskattning kan ske.

I denna andra upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentrerad framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift, skattetillägg och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift,befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ.

I boken behandlas också det nya samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, som innebär att åklagare i allmän domstol för talan om såväl skattetillägg som skattebrott.

Handboken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra inom rättsområdet liksom för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.

Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2016-03-11
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913901580-2