.
Skattetillägg och skattebrott
  • Ekonomi
  • Skatterätt
  • EKO-brott
  • Skattetillägg och förfarande

Skattetillägg och skattebrott

Karin Almgren, Börje Leidhammar
0
Skattetillägg och skattebrott
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna tredje upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentrerad
framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift,
skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift
och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ.

I verket behandlas också det samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, som innebär att åklagare i allmän domstol för talan om såväl skattetillägg som skattebrott. Handboken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra inom rättsområdet liksom för undervisningsändamål vid högskolor och universitet. I den tredje upplagan av Skattetillägg och skattebrott har rättsutvecklingen fram till mars 2022 beaktats.