.
Skattetillägg och skattebrott
  • Ekonomi
  • Skatterätt
  • EKO-brott
  • Skattetillägg och förfarande

Skattetillägg och skattebrott

Karin Almgren, Börje Leidhammar
Produkt-id: 7263271551142
ID: P000045397
Skattetillägg och skattebrott
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I denna tredje upplaga av Skattetillägg och skattebrott ges en koncentrerad
framställning av innehållet i reglerna om särskilda avgifter (förseningsavgift,
skattetillägg, återkallelseavgift, dokumentationsavgift, rapporteringsavgift
och kontrollavgift) i skatteförfarandelagen samt reglerna om skattebrott i skattebrottslagen. Bland annat behandlas det centrala rekvisitet oriktig uppgift, befrielsegrunder, kontrollavgift vid fel och brister vid hantering av kassaregister och personalliggare, de olika brottstyperna och rättelse på eget initiativ.

I verket behandlas också det samordnade sanktionsförfarandet i lagen om talan om skattetillägg i vissa fall, som innebär att åklagare i allmän domstol för talan om såväl skattetillägg som skattebrott. Handboken är skriven för praktiskt verksamma jurister och andra inom rättsområdet liksom för undervisningsändamål vid högskolor och universitet. I den tredje upplagan av Skattetillägg och skattebrott har rättsutvecklingen fram till mars 2022 beaktats.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139025696.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000045397", "primary"=>"false", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F4500480B5C3", "subject_areas"=>["Ekonomi", "Skatterätt"], "subjects"=>["EKO-brott", "Skatterätt", "Skattetillägg och förfarande"], "datechanged"=>"2024-01-11", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1337", "id"=>"A548EF899D124F0CC12575670071AA04", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Karin", "lastname"=>"Almgren"}, {"contact_id"=>"0725", "id"=>"49B2BF3C7035C876C125752F0036C0C8", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Börje", "lastname"=>"Leidhammar"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2022.
\n

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139316442", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"3", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-05-16", "publicerat_timestamp"=>1652659200}