Skatteregler för incitamentsprogram
Finansdepartementet

Skatteregler för incitamentsprogram

8000

80 kr (exkl. moms)

Att nyckelpersoner i ett företag tilldelas finansiella instrument, såsom optioner och andra aktierelateraade incitament, kan vara ett viktigt verktyg för ägarstyrning, inte minst i nystartade och mindre företag. För att främja Sveriges konkurrenskraft, entreprenörskap och jobbskapande investeringar i företag ska en särskild utredare se över skattereglerna för sådana instrument.