Skatteregler för incitamentsprogram
Norstedts Juridik

Skatteregler för incitamentsprogram

76200
Tryckt upplaga
Digital upplaga

762 kr

Författare:
Leif Edvardsson
Under senare år har det blivit allt vanligare att företagen i syfte att rekrytera, behålla och motivera sina medarbetare erbjuder dessa någon form av vinstdelning och/eller delägarskap i företaget genom ett incitamentsprogram. Vid olika incitamentsprogram aktualiseras skatterättsliga frågeställningar för såväl de anställda som företaget. Indirekt påverkas även aktieägarna av programmet. Här beskrivs de aktierelaterade program som förekommer.Boken behandlar också vinstandelsstiftelser. När det gäller de anställda analyseras beskattningsreglerna som styr hur förmånerna i ett program beskattas, när förmånerna beskattas och med vilket belopp beskattningen sker. För företagets del fokuseras på frågan om företagets avdragsrätt för utgifterna i ett program. Den skattemässiga behandlingen av finansieringskostnaderna och vilka säkringsåtgärder som kan vidtas för att få kontroll över kostnaderna tas också upp.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 276
  • Utgiven: 2012
  • ISBN: 978-913901630-4

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Leif Edvardsson
Under senare år har det blivit allt vanligare att företagen i syfte att rekrytera, behålla och motivera sina medarbetare erbjuder dessa någon form av vinstdelning och/eller delägarskap i företaget genom ett incitamentsprogram. Vid olika incitamentsprogram aktualiseras skatterättsliga frågeställningar för såväl de anställda som företaget. Indirekt påverkas även aktieägarna av programmet. Här beskrivs de aktierelaterade program som förekommer.Boken behandlar också vinstandelsstiftelser. När det gäller de anställda analyseras beskattningsreglerna som styr hur förmånerna i ett program beskattas, när förmånerna beskattas och med vilket belopp beskattningen sker. För företagets del fokuseras på frågan om företagets avdragsrätt för utgifterna i ett program. Den skattemässiga behandlingen av finansieringskostnaderna och vilka säkringsåtgärder som kan vidtas för att få kontroll över kostnaderna tas också upp.
Målgrupp
Finansiella, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Skatterätt
  • Publicerad: 2012-02-02
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913901630-4