.
Skatterättsnämndens förhandsbesked 2022
  • Skatterätt

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2022

Henrik Melin
76400

764 kr (exkl. moms)

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2022

Skatterättsnämndens förhandsbesked 2022

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Denna bok innehåller de förhandsbesked som Skatterättsnämnden meddelat under 2022. I de fall förhandsbeskeden överklagats har också Högsta förvaltningsdomstolens beslut respektive avgöranden inkluderats i volymen. Boken är i första hand avsedd som ett utökat beslutsunderlag för den personkrets som arbetar med att lösa svåra skatterättsliga frågeställningar. Av detta skäl illustreras de rättshandlingar som förhandsbeskeden avser med figurer som visar hur subjekt och dispositioner kopplas samman. Vidare återges bland annat ett urval av de skäl som framställts till ansökan om förhandsbesked.