Skatter, inkomster och avgifter
Statistiska centralbyrån/SCB

Skatter, inkomster och avgifter

21600

216 kr (exkl. moms)

En samlad bild av skatternas och socialavgifternas betydelse som inkomstkälla för stat och kommuner. Här redovisas också fördelningen av inkomster med uppgifter om både fysiska och juridiska personer.