.
Skatteprocessen

Skatteprocessen

57000

570 kr (exkl. moms)

Skatteprocessen

Skatteprocessen

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 4
  • Omfång: 258
  • Utgiven: 2021
  • Serie: Skattebiblioteket
  • ISBN: 9789139024002
  • Ämnen: Ekonomi
  • Författare: Karin Almgren, Börje Leidhammar

Om boken

I handboken Skatteprocessen behandlas förfarandet i skatteärenden och skattemål. Centrala frågeställningar som tas upp är uppgifts- och dokumentationsskyldighet, utredning, beslut om och betalning av skatt, tvångsåtgärder, ersättning för kostnader, omprövning och överklagande. Vidare redogörs för frågor om förvaltningsdomstolarnas organisation, forum och domförhet, kommunikation, talan och avgränsning av saken samt sekretess på skatteområdet. Lagstiftning, rättspraxis, doktrin och Skatteverkets normgivning m.m. har uppdaterats fram till juni 2021.

Skattetillägg och andra särskilda avgifter ges en mindre framträdande plats i denna bok, eftersom författarna utförligt behandlar sanktionerna på skatteområdet i handboken Skattetillägg och skattebrott. Författarna har också publicerat lagkommentaren Skatteförfarandelagen m.m. En kommentar.

Handboken vänder sig till praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.