.
Skattelättnad för arbetsresor. SOU 2019:36. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt

Skattelättnad för arbetsresor. SOU 2019:36. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Betänkande från Reseavdragskommittén (Fi 2017:11)

22500

225 kr (exkl. moms)

Skattelättnad för arbetsresor. SOU 2019:36. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Skattelättnad för arbetsresor. SOU 2019:36. En avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 384
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824950-5
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Skattereduktion ska ges med 60 öre per kilometer för den del av avståndet mellan bostad och arbetsplats enkel väg som överstiger 30 kilometer och upp till och med 80 kilometer. Därutöver ska ett tillägg ges i de fall där kollektivtrafiken är bristfällig, till exempel i glesbygd. Tillägget ges om tidsvinsten vid resa med bil jämfört med kollektivtrafik är minst två timmar och 30 minuter per dag. Förslaget innebär, jämfört med dagens reseavdrag, att resor med kollektivtrafik blir mer ekonomiskt attraktiva i förhållande till bilresor. Transportarbetet för arbetsresor med kollektivtrafik beräknas öka med drygt 10 procent och minska med drygt 10 procent med bil, vilket leder till vinster för miljö och klimat. Det stora skattefelet i dagens reseavdrag beräknas minska kraftigt.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Särskilda utredare: Lennart Olsen och Gabriella Loman
Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetar utifrån.